Wartość:  0 zł
   
Phoenix/Funprog
bruttodostępność
34 zł dostępny
ilość jm do koszyka
szt

Programator Phoenix/Funprog

Programator umożliwia programowanie:
• PHOENIX - Może służyć jako czytnik kart do niektórych kart do komputera oraz tu-nera DSR-5001 (przy odpowiednim sofcie). Możliwość pracy z komputerem PC w trybie programowania.
• FUNPROG - karty FUNARARI, MIXCARD, BLACKCARD, FUNCARD 2, 3, 4, 5, 6, 7 na układzie Atmel AT90S8515 i Eeprom24CXX. Procesorów Atmel AT90S8515, AT90S2313, ATMega8515 w podstawkach DIL40.

Urządzenie posiada odpowiednie wejście na zasilacz sieciowy DC.(napięcie 8 - 12V), podłą-czenie za pomocą kabla RS 232 do wyjścia COM1 lub COM2 w celu umożliwienia komuni-kacji z komputerem

Opis konfiguracji programatora:

Diody sygnalizacyjne :
• D2 podłączenie napięcia zasilającego +5V w procesie programowania w części FUNPROG,
• D3 informacja o zasilaniu +5V w części PHOENIX,
• D4 sygnalizacja komunikacji karta - komputer części PHOENIX.

1. PHOENIX
• zapięte zworki w pozycji na PR1,
• zasilanie zewnętrzne 9-18 V dołączone do gniazda,
• podłączenie za pomocą kabla RS 232 do wyjścia COM1 lub COM2 w celu umożli-wienia komunikacji z komputerem,
• zworki PR2 rozwarte
Uwaga: zaleca się stosowanie portu COM1 do komunikacji z programatorem. Cześć progra-mów nie ma możliwości konfiguracji współpracy z programatorem na COM2. Mysz należy w związku z powyższym podłączyć do COM2 lub portu PS2.
Zalecane jest odłączenie portu równoległego.

2. Opcja FUNPROG
• zapięte zworki w pozycji PR2,
• zasilanie zewnętrzne Phoenixa odłączone,
• zasilanie pobierane jest do programowania z portu LPT komputera,
• podłączenie do komputera za pomocą kabla LPT DSub25 (złącze szerokie) do portu równoległego LPT1
• zworki PR1 rozpięte.

W komplecie znajduje się 6 zworek. Ich ilość uniemożliwia podłączenie jednoczesne Pho-enix/Funprog. Należy jednak pamiętać o rozpięciu zworek na PR2 podczas pracy w trybie Phoenix.

Programator ten umożliwia także uruchomienie zewnętrznego czytnika karty Cyfra+ w deko-derach Ferguson nie posiadających wbudowanego czytnika karty kodowej.


Uruchamianie programatora jako zewnętrzny czytnik karty Cyfra+ :
ustawienia Sharing (czerwony przycisk pilota UHF):
SHARING MODE Phoenix cam ?CA SYSTEM:/./.S/././././ ? TRY EMU YES ?TIMEOUT DELAY 3700 ?Software blocker OFF

Dajemy na kanał Cyfry+ , czekamy na mignięcie diody programatora , wyjmujemy 4 zworkę z pinów PR1 , po chwili dioda mignie 2 razy i pojawi się obraz na ekranie TV.
Wyłączenie dopływu prądu do Phoenixa spowoduje konieczność ponownej aktywacji czytni-ka zworką nr 4.
Programator posiada port RS-232 i LPT drukarkowy.

Przełączanie funkcji pomiędzy opcją Phoenixa a opcją Funprog dokonuje się poprzez przeło-żenie 6 zworek z PR1 na PR2.


SZUKAJ

ZALOGUJ SIĘ
przypomij hasło
zarejestruj się

NOWO¦CI
(C) System-3
Sklep